BAN GIÁM HIỆU

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Hà Thanh

Điện thoại:0936015025
02433876510
Email: buihathanh9@gmail.com
Hiệu trưởng
Bí Thư Chi Bộ
Thạc sĩ
Bùi Hà Thanh
2

Nguyễn Thị Minh Lợi

Điện thoại:0376209168
02433876510
Email: minhloi70@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Nguyễn Thị Minh Lợi
3

Nguyễn Thị Hiền

Điện thoại:0904012759
0988341386
Email: nguyenthihien7778@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Phó bí Thư Chi Bộ
Đại học
Nguyễn Thị Hiền

TỔ CHUYÊN MÔN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Kiều Thị Thúy Nhàn

Điện thoại:0966552537
02433876510
Email: khainhan1999@gmail.com
TỔ TRƯỞNG TỔ KHTN
Đại học
Kiều Thị Thúy Nhàn
2

Đào Thị Kim Tiến

Điện thoại:0395849421
02433876510
Email: daokimtien80@gmail.com
TỔ PHÓ TỔ KHTN
Bí Thư Chi đoàn
Đại học
Đào Thị Kim Tiến
3

Nguyễn Thị Mai

Điện thoại:0989097164
02433876510
Email: nguyenmai15121968@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Mai
4

Lê Thị Thanh Thủy

Điện thoại:0376226817
02433876510
Email: vangthuy1974@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thanh Thủy
5

Lê Thị Thỏa

Điện thoại:0988426059
02433876510
Email: nam09vi14@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thỏa
6

Dương Thị Thơ

Điện thoại:0335831273
02433876510
Email: duongtho@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Dương Thị Thơ
7

Phạm Thị Mừng

Điện thoại:0388329570
02433876510
Email: phammung2185@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Mừng
8

Nguyễn Thị Luyến

Điện thoại:0973771090
02433876510
Email: luyennguyendhsp@gmail.com
Giáo viên
Thạc sĩ
Nguyễn Thị Luyến
9

Tà Thị Huệ

Điện thoại:0374544929
02433876510
Email: taohuesp@gamil.com
Giáo viên
Đại học
Tà Thị Huệ
10

Vương Lệ Hoa

Điện thoại:0392117396
02433876510
Email: vuonglehoa@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Vương Lệ Hoa
11

Tạ Thu Hà

Điện thoại:0362832262
02433876510
Email: tathuha1405@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Tạ Thu Hà
12

Tào Thị Huế

Điện thoại:0988108285
02433876510
Email: taohue83@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Tào Thị Huế
13

Nguyễn Thị Dung

Điện thoại:0967387936
02433876510
Email: linhnhi209@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Dung
14

Nguyến Thị Mai Chinh

Điện thoại:0988728545
02433876510
Email: nam077duong@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyến Thị Mai Chinh
15

Nguyễn Thị Hương

Điện thoại:0359421922
02433876510
Email: nguyenhuongtamhung@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hương
16

Nguyễn Thị Hải Yến

Điện thoại:0977995398
02433876510
Email: nthyen0521@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hải Yến

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

1

Mai Ngọc Ánh

Điện thoại:
0989113207
Email: mngocanh@gmail.com
TTTKHXH
ĐH
Mai Ngọc Ánh
2

Lê Thị Hồng Hậu

Điện thoại:
0949658968
Email: minhnhatdanle@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Lê Thị Hồng Hậu
3

Trần Thị Hoài

Điện thoại:0966486715
02433876510
Email: tranhoaily79@gmail.com
TPT Đội
ĐH
Trần Thị Hoài
4

Tào Thị Huệ

Điện thoại:0374544929
02433876510
Email: taohuesp@gamil.com
Giáo viên
ĐH
Tào Thị Huệ
5

Nguyễn Hồng Sâm

Điện thoại:0976869955
02433876510
Email: nguyenhongsam83@gmail.com
Giáo viên
Nguyễn Hồng Sâm
6

Nguyễn Thị Sen

Điện thoại:0356452092
02433876510
Email: cobengocduc@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Nguyễn Thị Sen
7

Lý Thị Thoa

Điện thoại:0971532295
02433876510
Email: lythithoa76@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Lý Thị Thoa
8

Lã Thị Thỏa

Điện thoại:0977619256
02433876510
Email: lathoa1976@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Lã Thị Thỏa
9

Nguyễn Thị Thu Trà

Điện thoại:0904774610
02433876510
Email: hungbinh2010@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Nguyễn Thị Thu Trà
10

Hoàng Thị Tuyết

Điện thoại:0973096277
02433876510
Email: tuyet202@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Hoàng Thị Tuyết
11

Dương Thị Nguyệt

Điện thoại:0359421922
Email: nguyenhuongtamhung@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Dương Thị Nguyệt
12

Phạm Thị Nhung

Điện thoại:0363600461
Email: nhungphamthi1969@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Phạm Thị Nhung
13

Ngô Thị Hồng Nhung

Điện thoại:0352397563
Email: ngohongnhung1977@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Ngô Thị Hồng Nhung
14

Nhữ Thị Thu

Điện thoại:0986618957
Email: nhuthithu69@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Nhữ Thị Thu

BCH Công Đoàn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Minh Lợi

Điện thoại:0376209168
02433876510
Email: minhloi70@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Nguyễn Thị Minh Lợi
2

Ngô Thị Hồng Nhung

Điện thoại:0352397563
02433876510
Email: ngohongnhung1977@gmail.com
Giáo viên
Phó Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Ngô Thị Hồng Nhung
3

Hoàng Thị Tuyết

Điện thoại:0973096277
02433876510
Email: tuyet202@gmail.com
Giáo viên
Phó Tổng phụ trách - Ủy viên BCH Công đoàn
Đại học
Hoàng Thị Tuyết
4

Lê Tiến Vang

Điện thoại:0988096137
02433876510
Email: vangthuyth@gmail.com
Giáo viên
Ủy viên BCH Công đoàn
Đại học
Lê Tiến Vang
5

Đào Thị Kim Tiến

Điện thoại:0395849421
02433876510
Email: daokimtien80@gmail.com
Giáo viên
Bí Thư Chi đoàn - Ủy viên BCH Công đoàn
Đại học
Đào Thị Kim Tiến

Chi bộ Đảng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Hà Thanh

Điện thoại:0936015025
02433876510
Email: buihathanh9@gmail.com
Bí thư Chi bộ
Hiệu trưởng
Thạc sĩ
Bùi Hà Thanh
2

Nguyễn Thị Hiền

Điện thoại:0904012759
02433876510
Email: nguyenthihien7778@gmail.com
Phó Bí thư Chi bộ
Phó Hiệu trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Hiền
3

Đào Thị Kim Tiến

Điện thoại:0395849421
02433876510
Email: daokimtien80@gmail.com
Ủy viên
Bí Thư Chi đoàn
Đại học
Đào Thị Kim Tiến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây