TỔ CHUYÊN MÔN

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Kiều Thị Thúy Nhàn

Điện thoại:0966552537
02433876510
Email: khainhan1999@gmail.com
TỔ TRƯỞNG TỔ KHTN
Đại học
Kiều Thị Thúy Nhàn
2

Đào Thị Kim Tiến

Điện thoại:0395849421
02433876510
Email: daokimtien80@gmail.com
TỔ PHÓ TỔ KHTN
Bí Thư Chi đoàn
Đại học
Đào Thị Kim Tiến
3

Nguyễn Thị Mai

Điện thoại:0989097164
02433876510
Email: nguyenmai15121968@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Mai
4

Lê Thị Thanh Thủy

Điện thoại:0376226817
02433876510
Email: vangthuy1974@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thanh Thủy
5

Lê Thị Thỏa

Điện thoại:0988426059
02433876510
Email: nam09vi14@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Thỏa
6

Dương Thị Thơ

Điện thoại:0335831273
02433876510
Email: duongtho@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Dương Thị Thơ
7

Phạm Thị Mừng

Điện thoại:0388329570
02433876510
Email: phammung2185@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Mừng
8

Nguyễn Thị Luyến

Điện thoại:0973771090
02433876510
Email: luyennguyendhsp@gmail.com
Giáo viên
Thạc sĩ
Nguyễn Thị Luyến
9

Tà Thị Huệ

Điện thoại:0374544929
02433876510
Email: taohuesp@gamil.com
Giáo viên
Đại học
Tà Thị Huệ
10

Vương Lệ Hoa

Điện thoại:0392117396
02433876510
Email: vuonglehoa@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Vương Lệ Hoa
11

Tạ Thu Hà

Điện thoại:0362832262
02433876510
Email: tathuha1405@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Tạ Thu Hà
12

Tào Thị Huế

Điện thoại:0988108285
02433876510
Email: taohue83@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Tào Thị Huế
13

Nguyễn Thị Dung

Điện thoại:0967387936
02433876510
Email: linhnhi209@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Dung
14

Nguyến Thị Mai Chinh

Điện thoại:0988728545
02433876510
Email: nam077duong@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyến Thị Mai Chinh
15

Nguyễn Thị Hương

Điện thoại:0359421922
02433876510
Email: nguyenhuongtamhung@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hương
16

Nguyễn Thị Hải Yến

Điện thoại:0977995398
02433876510
Email: nthyen0521@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Hải Yến

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Mai Ngọc Ánh

Điện thoại:
0989113207
Email: mngocanh@gmail.com
TTTKHXH
ĐH
Mai Ngọc Ánh
2

Lê Thị Hồng Hậu

Điện thoại:
0949658968
Email: minhnhatdanle@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Lê Thị Hồng Hậu
3

Trần Thị Hoài

Điện thoại:0966486715
02433876510
Email: tranhoaily79@gmail.com
TPT Đội
ĐH
Trần Thị Hoài
4

Tào Thị Huệ

Điện thoại:0374544929
02433876510
Email: taohuesp@gamil.com
Giáo viên
ĐH
Tào Thị Huệ
5

Nguyễn Hồng Sâm

Điện thoại:0976869955
02433876510
Email: nguyenhongsam83@gmail.com
Giáo viên
Nguyễn Hồng Sâm
6

Nguyễn Thị Sen

Điện thoại:0356452092
02433876510
Email: cobengocduc@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Nguyễn Thị Sen
7

Lý Thị Thoa

Điện thoại:0971532295
02433876510
Email: lythithoa76@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Lý Thị Thoa
8

Lã Thị Thỏa

Điện thoại:0977619256
02433876510
Email: lathoa1976@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Lã Thị Thỏa
9

Nguyễn Thị Thu Trà

Điện thoại:0904774610
02433876510
Email: hungbinh2010@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Nguyễn Thị Thu Trà
10

Hoàng Thị Tuyết

Điện thoại:0973096277
02433876510
Email: tuyet202@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Hoàng Thị Tuyết
11

Dương Thị Nguyệt

Điện thoại:0359421922
Email: nguyenhuongtamhung@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Dương Thị Nguyệt
12

Phạm Thị Nhung

Điện thoại:0363600461
Email: nhungphamthi1969@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Phạm Thị Nhung
13

Ngô Thị Hồng Nhung

Điện thoại:0352397563
Email: ngohongnhung1977@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Ngô Thị Hồng Nhung
14

Nhữ Thị Thu

Điện thoại:0986618957
Email: nhuthithu69@gmail.com
Giáo viên
ĐH
Nhữ Thị Thu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây