TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  • Địa chỉ trụ sở: Trường THCS Tam Hưng

TỔ TRƯỞNG TỔ KHTN Kiều Thị Thúy Nhàn Kiều Thị Thúy Nhàn
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email khainhan1999@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội

TỔ PHÓ TỔ KHTN Đào Thị Kim Tiến Đào Thị Kim Tiến
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email daokimtien80@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Minh Kha - Bình Minh - Thanh Oai

Giáo viên Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email nguyenmai15121968@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội

Giáo viên Lê Thị Thanh Thủy Lê Thị Thanh Thủy
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email vangthuy1974@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Hưng Giáo - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội

Giáo viên Lê Thị Thỏa Lê Thị Thỏa
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email nam09vi14@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Hưng Giáo - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội

Giáo viên Dương Thị Thơ Dương Thị Thơ
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email duongtho@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Lê Dương - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội

Giáo viên Phạm Thị Mừng Phạm Thị Mừng
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email phammung2185@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Hưng Giáo - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội

Giáo viên Nguyễn Thị Luyến Nguyễn Thị Luyến
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email luyennguyendhsp@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Thanh Thùy - Thanh Oai - Hà Nội

Giáo viên Tà Thị Huệ Tà Thị Huệ
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email taohuesp@gamil.com
Địa chỉ nhà riêng Lê Dương - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội

Giáo viên Vương Lệ Hoa Vương Lệ Hoa
Trình độ chuyên môn Đại học
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email vuonglehoa@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Lê Dương - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây