TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
  • Địa chỉ trụ sở: Trường THCS Tam Hưng

TTTKHXH Mai Ngọc Ánh Mai Ngọc Ánh
Trình độ chuyên môn ĐH
Điện thoại cơ quan 0989113207
Địa chỉ email mngocanh@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Phượng Mỹ - Mỹ Hưng - Thanh Oai

Giáo viên Lê Thị Hồng Hậu Lê Thị Hồng Hậu
Trình độ chuyên môn ĐH
Điện thoại cơ quan 0949658968
Địa chỉ email minhnhatdanle@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Tê Quả - Tam Hưng - Thanh Oai

TPT Đội Trần Thị Hoài Trần Thị Hoài
Trình độ chuyên môn ĐH
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email tranhoaily79@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Hưng Giáo - Tam Hưng - Thanh Oai

Giáo viên Tào Thị Huệ Tào Thị Huệ
Trình độ chuyên môn ĐH
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email taohuesp@gamil.com
Địa chỉ nhà riêng Lê Dương - Tam Hưng - Thanh Oai

Giáo viên Nguyễn Hồng Sâm Nguyễn Hồng Sâm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email nguyenhongsam83@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Song Khê - Tam Hưng - Thanh Oai

Giáo viên Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Sen
Trình độ chuyên môn ĐH
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email cobengocduc@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Bình Minh - Thanh Oai

Giáo viên Lý Thị Thoa Lý Thị Thoa
Trình độ chuyên môn ĐH
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email lythithoa76@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Hưng Giáo - Tam Hưng - Thanh Oai

Giáo viên Lã Thị Thỏa Lã Thị Thỏa
Trình độ chuyên môn ĐH
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email lathoa1976@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Đại Định - Tam Hưng - Thanh Oai

Giáo viên Nguyễn Thị Thu Trà Nguyễn Thị Thu Trà
Trình độ chuyên môn ĐH
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email hungbinh2010@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Hưng Giáo - Tam Hưng - Thanh Oai

Giáo viên Hoàng Thị Tuyết Hoàng Thị Tuyết
Trình độ chuyên môn ĐH
Điện thoại cơ quan 02433876510
Địa chỉ email tuyet202@gmail.com
Địa chỉ nhà riêng Song Khê - Tam Hưng - Thanh Oai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây